Waarvoor ben je meestal gedekt met een brandverzekering?

Met een brandverzekering ben je meestal gedekt voor de volgende risico’s en schadegevallen:

  1. Brand: Dit is de primaire dekking van een brandverzekering. Het omvat schade aan je woning en eigendommen als gevolg van brand. Dit kan onder andere schade aan de structuur van je huis, meubels, elektronica, apparaten, kleding en andere persoonlijke bezittingen omvatten. Dus geen schade die je huisdieren eventueel oplopen, daarvoor dient bvb. een hondenverzekering of dierenverzekering.
  2. Rook- en roetschade: Naast de directe schade door brand, dekt een brandverzekering doorgaans ook schade door rook en roet. Dit omvat de reiniging en het herstel van oppervlakken die zijn aangetast door rook- en roetdeeltjes.
  3. Waterschade: Een brand kan ook leiden tot waterschade als gevolg van bluswerkzaamheden door de brandweer. Een brandverzekering biedt meestal dekking voor de kosten van het herstellen van waterschade aan je huis en bezittingen.
  4. Blikseminslag: Als je eigendommen worden getroffen door bliksem en er ontstaat brand of andere schade als gevolg daarvan, zal een brandverzekering doorgaans dekking bieden. Dit omvat bijvoorbeeld schade aan elektrische bedrading, apparaten en andere elektronische apparatuur.
  5. Ontploffing: Een brandverzekering dekt doorgaans schade als gevolg van een ontploffing, zoals schade aan je woning en eigendommen veroorzaakt door een gaslek of een andere explosie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de specifieke dekking kan variëren afhankelijk van de polisvoorwaarden en verzekeringsmaatschappij. Het is daarom altijd raadzaam om de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen om precies te weten welke risico’s en schadegevallen gedekt zijn en welke eventueel uitgesloten zijn van de dekking.